Kategórie:

Zobrazujem 1-8 z 8 nájdených podkategórií "Informácie"

Počasie, Práca, Rádiá, Televízie, Noviny, Politické strany, Ministerstvá, Iné štátne úrady

Zobrazujem 1- 14 zo 14 nájdených "Ministerstvá"

lista

1. Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
http://www.minedu.sk

 

2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dokumenty, pripomienkové konanie, občanstvo a otázky verejnej správy.
http://www.minv.sk

 

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Dávkový informačný servis. Právne predpisy · Všeobecný prehľad sociálnych dávok a príspevkov ·Súvisiace právne predpisy · Dávky štátnej sociálnej podpory
http://www.employment.gov.sk

 

4. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Titulná stránka webu Ministerstva spravodlivosti SR.
http://www.justice.gov.sk

 

5. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, PO BOX 52, 837 52 Bratislava 37 Tel.: ++421 2 593 73 111 Fax.: ++421 2 547 77 983 E-mail: office@health.gov.sk
http://www.health.gov.sk

 

6. MDPT Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody č. 6 810 05 Bratislava Slovenská republika. Tel.: 02 5949 4111 Fax: 02 5249 4794 ...
http://www.telecom.gov.sk

 

7. mzv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí Sloveskej republiky
http://www.mzv.sk

 

8. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Titulná stránkaFinančná a cenová politika, trh, dane a účtovníctvo. Dokumenty, knižnice a materiály.
http://www.finance.gov.sk

 

9. Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné informácie, kontrolná činnosť a legislatívna činnosť.
http://www.economy.gov.sk

 

10. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oficiálna stránka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ministerstvo, ministerstvo, Štatút ministerstva, minister, Štátny tajomník, ...
http://www.mpsr.sk

 

11. Ministerstvo obrany SR
Úvodná stránkaMinisterstvo obrany · Ozbrojené sily SR · Infoservis · Poskytovanie informácií · Legislatíva · Materiály a dokumenty ·
http://www.mosr.sk

 

12. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Aktuality a legislatíva, dikumenty a infotéka úradu.
http://www.culture.gov.sk

 

13. Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, kontakt, novinky, materiály...
http://www.enviro.gov.sk

 

14. Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Organizačná štruktúra, tlačové správy, tlačivá a formuláre, rozvojové programy.
http://www.build.gov.sk

Nekomerčné odkazy

Unicef Slovensko
Len vďaka podpore silných a stabilných partnerov môže UNICEF konať a robiť svet detí lepším.

Liga proti Rakovine - www.lpr.sk pre:
Komunikáciu s verejnosťou, informuje o našej činnosti, o preventívnych kampaniach, o podujatiach na získanie finančných zdrojov,...

Slovenský Červený kríž
SČK v rámci svojej sociálnej činnosti poskytuje aj rozvoz stravy do domácností pre imobilné a zdravotne postihnuté osoby.

Stop fajčeniu
Občianske zruženie Stop! fajčeniu.

Občianske združenie RABBUNI
Občianske združenie RABBUNI je neziskovou kresťanskou detskou a mládežníckou organizáciou, ktorej úlohou je združovanie rodín, detí a mládeže a podporovanie ich rastu po duchovnej, psychickej, telesnej i materiálnej stránke.