Kategórie:

Zobrazujem 1-5 z 5 nájdených "Spoločnosť"

Zdravie ,Kresťanské, Unikátne, Osobné, Organizácie

Zobrazujem 1- 14 zo 14 nájdených "Organizácie"

lista

1. Dve percentá - nájdite, komu venujete 2% z dane
Vyhľadávač neziskových organizácií, ktorým môžete venovať dve percentá.
http://www.dvepercenta.sk/

 

2. GREENPEACE.sk
Stránka slovenskej pobočky medzinárodnej organizácie Greenpeace.
http://greenpeace.sk

 

3. MLADEZ.sk
Rada mládeže Slovenska (RMS) je strešnou organizáciou detských a mládežníckych občianských združení. RMS združuje organizácie s rôznym zameraním činností s deťmi a mládežou, bez ohľadu na politickú, náboženskú, národnú či etnickú príslušnosť.
http://mladez.sk

 

4. Changenet
Aktualizované spravodajstvo z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku.
http://www.changenet.sk/

 

5. Fulbright Commission
Štipendiá pre občanov SR, akademické poradenstvo, programy pre inštitúcie, aktuálny zoznam účastníkov, kontakty.
http://www.fulbright.sk

 

6. EurActiv.sk
Informačný portál o Európskej únii.
http://www.euractiv.sk

 

7. Open Society Foundation
Financovanie a podpora otvorených spoločností. O nadácii, články, granty a rôzne programy.
http://www.osf.sk/Slovak/index.php


8. Rasizmus
Iniciatíva Ludia proti rasizmu s podporu tolerancie a boja proti rasizmu. Tlačové informácie,
časopis a multimédiá, fotografie a prehľad činnosti.
http://www.rasizmus.sk/

 

9. PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov
Vzdelavacie a intervenčné služby pre inštitúcie štátnej správy, samosprávy, a neziskového sektora.
http://www.pdcs.sk/

 

10. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Dobrovoľé združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch.
http://www.sfpa.sk/

 

11. Eurodesk
Európska informačná sieť, konferencie a zamestnanecké programy pre mladých ľudí.
http://www.eurodesk.sk/index.php

 

12. YMCA Slovakia
Je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie.
http://www.ymca.sk/

 

13. Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO)
Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
http://www.tejo.org/info/index.php?lingvo=sk

 

14. M.L.O.K. Malacky
Práca s mladými ľuďmi, aktívne využitie ich voľného času a boj proti drogám.
http://mlok.org

Nekomerčné odkazy

Unicef Slovensko
Len vďaka podpore silných a stabilných partnerov môže UNICEF konať a robiť svet detí lepším.

Liga proti Rakovine - www.lpr.sk pre:
Komunikáciu s verejnosťou, informuje o našej činnosti, o preventívnych kampaniach, o podujatiach na získanie finančných zdrojov,...

Slovenský Červený kríž
SČK v rámci svojej sociálnej činnosti poskytuje aj rozvoz stravy do domácností pre imobilné a zdravotne postihnuté osoby.

Stop fajčeniu
Občianske zruženie Stop! fajčeniu.

Občianske združenie RABBUNI
Občianske združenie RABBUNI je neziskovou kresťanskou detskou a mládežníckou organizáciou, ktorej úlohou je združovanie rodín, detí a mládeže a podporovanie ich rastu po duchovnej, psychickej, telesnej i materiálnej stránke.