Kategórie:

Zobrazujem 1-2 z 2 nájdených "Obrázky"

Vyhľadávače obrázkov , Databázi obrázkov

Zobrazujem 1- 6 zo 6 nájdených "Vyhľadávače obrázkov"

lista

1. Obrázky od Google
Vyhľadávač obrázkov od Google
http://www.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi&q=

2. Obrázky od Yahoo
Vyhľadávač obrázkov od spoločnosti Yahoo
http://images.search.yahoo.com/

3. Obrázky od Ice Rocket
Vyhľadávač obrázkov Ice Rocket
http://www.icerocket.com/?tab=image&q=

4. Obrázky od All the web
Vyhľadávač obrázkov od All the web patriacej Yahoohttp://multimedia.alltheweb.com/?cat=img

5. Obrázky od Ditto
Vyhľadávač Ditto pracuje cez Picsearch, ale vyzerá lepšie
http://www.ditto.com/default.aspx

6. Picsearch - vyhľadávač obrázkov
Vyhľadávač obrázkov Picsearch, vyhľadávanie sa delí na viac častí ako obrázky zo: športu, umenia, herci
http://www.picsearch.com/         

Nekomerčné odkazy

Unicef Slovensko
Len vďaka podpore silných a stabilných partnerov môže UNICEF konať a robiť svet detí lepším.

Liga proti Rakovine - www.lpr.sk pre:
Komunikáciu s verejnosťou, informuje o našej činnosti, o preventívnych kampaniach, o podujatiach na získanie finančných zdrojov,...

Slovenský Červený kríž
SČK v rámci svojej sociálnej činnosti poskytuje aj rozvoz stravy do domácností pre imobilné a zdravotne postihnuté osoby.

Stop fajčeniu
Občianske zruženie Stop! fajčeniu.

Občianske združenie RABBUNI
Občianske združenie RABBUNI je neziskovou kresťanskou detskou a mládežníckou organizáciou, ktorej úlohou je združovanie rodín, detí a mládeže a podporovanie ich rastu po duchovnej, psychickej, telesnej i materiálnej stránke.